BESTUUR

Koos Siegers - voorzitter

Vacant - secretaris

Tjeerd Damsma -penningmeester

Robert de Jong - coördinatie media /Nextdoor/Facebook/Website