BESTUUR

Koos Siegers - voorzitter

Wouter de Boer - secretaris

Tjeerd Damsma -penningmeester

Robert de Jong - coördinatie media /Nextdoor/dorpskrant