BESTUUR

Jacqueline Dijkstra - voorzitter

Tjeerd Damsma -penningmeester

Robert de Jong - coördinatie media /Nextdoor/dorpskrant